"PRVI ŠOLSKI DAN, NI OBIČAJEN DAN, TO JE TVOJ NAJLEPŠI DAN!"

 

OBRAZCI ZA PRENOS IN NATIS

Predlog odložitve šolanja

Vloga za prepis na Osnovno šolo Bojana Ilicha

NEKAJ OSNOVNIH INFORMACIJ

Vpis otrok v javno osnovno šolo ureja Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07107/1087/1140/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K, 76/23), ki navaja da:

Osnovna šola vpisuje otroke v 1. razred v mesecu februarju za naslednje šolsko leto. Najmanj tri mesece pred začetkom pouka šola staršem otrok, vpisanih v prvi razred, izda Potrdilo o šolanju oziroma Obvestilo o odložitvi začetka šolanja (Vpis, 44. člen).

Starši morajo v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let. V mesecu februarju 2024 bomo vpisovali otroke, rojene od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018. Otroku se lahko pričetek šolanja na predlog staršev - podate ga z vlogo "Predlog odložitve šolanja", zdravstvene službe ali komisije za usmerjanje odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo (Pogoji za vpis, 45. člen).

Ob vpisu otroka v osnovno šolo se lahko na željo staršev ugotavlja pripravljenost otroka za vstop v šolo. Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker menijo, da njihov otrok ni pripravljen za vstop v šolo, oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno (Ugotavljanje pripravljenosti, 46. člen).

Učencu se med šolskim letom v 1. razredu lahko na predlog šolske svetovalne službe, šolske zdravstvene službe ali komisije za usmerjanje v soglasju s starši iz zdravstvenih in drugih razlogov odloži šolanje za eno leto. O odložitvi začetka šolanja in odložitvi šolanja med šolskim letom v prvem razredu odloči ravnatelj na podlagi obrazloženega mnenja strokovne komisije, ki jo imenuje ravnatelj in jo sestavljajo šolski zdravnik, svetovalni delavec ter vzgojitelj oziroma učitelj (Odložitev šolanja, 47. člen).

Starši imajo pravico vpisati otroka v javno osnovno šolo ali v zasebno osnovno šolo s koncesijo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno oziroma začasno prebiva, javna osnovna šola oziroma zasebna osnovna šola s koncesijo v tem okolišu, pa je dolžna na željo staršev otroka vpisati. Seznam otrok iz šolskega okoliša, ki jih je javna ali zasebna šola s koncesijo dolžna vpisati v 1. razred, si šola pridobi iz evidence šoloobveznih otrok, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo (v nadaljevanju: ministrstvo). Ministrstvo si pridobi podatke o šoloobveznih otrocih iz registra stalnega prebivalstva in razvida začasnega prebivališča (Šolski okoliš, 48. člen).

PREPIS NA OSNOVNO ŠOLO BOJANA ILICHA 

Če ne stanujete v našem gravitacijskem šolskem okolišu, vendar želite, da otrok obiskuje našo šolo, morate najprej vpisati otroka na matično šolo v vašem šolskem oz. gravitacijskem okolišu, kamor spadate, nato pa pri nas vložite obrazec Vloga za prepis na Osnovno šolo Bojana Ilicha, v kateri navedete razlog prepisa.

PREPIS NA DRUGO OSNOVNO ŠOLO

V primeru, da  želite otroka vpisati na drugo šolo (v drugem šolskem oz. gravitacijskem okolišu), vendar otrok spada v naš šolski oz. gravitacijski okoliš, je postopek naslednji:

  • Otroka vpišete pri nas.
  • Na izbrani šoli podate pisno vlogo za prepis (najkasneje v 14 dneh po izteku roka za vpis), v kateri navedite razlog prešolanja.

POSTOPEK VPISA

Starši ob vpisu potrebujete osebni dokument otroka. O datumu in uri vpisa boste obveščeni z vabilom, poslanim po klasični pošti. Vabilu bodo priloženi informacijski letak, dostopen preko QR kode (»Od prijave do sprejema v prvi razred«) in obrazci, potrebni za vpis:

  • Vpisni list
  • Anketa 
  • Prijava - PB in druge šolske dejavnosti 

Izpolnjene obrazce prinesite s seboj; vpisni list naj bo podpisan s strani obeh staršev. O posebnostih se pogovorimo ob vpisu. 

 ZDRAVNIŠKI PREGLED

Na zdravniški pregled ste pisno vabljeni s strani zdravstvenega doma. Opravlja se pri šolski zdravnici, dr. Kseniji Goste, dr. med. spec. šol. med. Za več informacij lahko pokličete na telefonsko številko 02 2356 674 ali se nanje obrnete preko elektronskega naslova /Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Vpisni postopek vodi Cvetka Ž. Stres, šolska svetovalna delavka. Za več informacij je dosegljiva na telefonski številki 02 22 83 445, elektronski pošti /Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali osebno po predhodnem dogovoru. 

Stran uporablja piškotke
Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke