Opravljajo ga vsi učenci 6. in 9. razreda v Republiki Sloveniji na isti dan ob isti uri. Nacionalno preverjanje znanja se izvede v mesecu maju. Datume za izvedbo nacionalnega preverjanja znanja ter datum objave tretjega predmeta za vsako šolsko leto določi minister s podrobnejšimi navodili o šolskem koledarju.

Povzeto iz Pravilnika o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli.

Učenci 9. razreda bodo nacionalno preverjanje znanja opravljali iz slovenskega jezika in matematike. Tretji predmet je bil določen 1. septembra 2021, in sicer tehnika in tehnologija (TIT).

REDNI ROKI NACIONALNEGA PREVERJANJA

04. 05. 2022 (sreda) SLJ

06. 05. 2022 (petek) MAT

10. 05. 2022 (torek) TIT

 

Stran uporablja piškotke
Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke