Starši lahko na šoli uveljavljate dve vrsti subvencij:

  • subvencija šole v naravi in
  • subvencija šolske prehrane.

SUBVENCIONIRANJE ŠOLE V NARAVI

Subvencioniranje šole v naravi je namenjeno učencem oz. staršem, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevka za šolo v naravi.

Za subvencijo zaprosite starši oz. zakoniti skrbniki tako, da izpolnite vlogo in jo skupaj z dokazili oddate v šolski svetovalni službi še pred pričetkom izvedbe šole v naravi.

Šola pri dodelitvi sredstev za subvencioniranje šole v naravi upošteva  »Kriterije za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi«. Višina subvencije je odvisna od števila prejetih vlog in višine razpoložljivih sredstev namenjenih subvencioniranju šole v naravi (MŠŠ, Mestna občina Maribor, donacije, ...).

O upravičenosti učenca do subvencije in višini subvencije šole v naravi odloči ravnatelj na podlagi pisnega mnenja šolske svetovalne službe. O odločitvi šola starše pisno obvesti. Na odločitev je možna pisna pritožba v roku 8 dni po prejemu odločbe.

 

SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE

Učenci iz socialno manj vzpodbudnega okolja lahko uveljavljajo subvencijo malice in kosila iz državnega proračuna.

Subvencija malice

Subvencija malice oz. brezplačna malica pripada tistim učencem, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 591,22 evrov neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. Subvencija pripada v višini cene malice.

Subvencija kosila

Do subvencije v višini cene kosila so upravičeni vsi na kosilo prijavljeni učenci, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 401,58 evrov neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.

Podatke o subvenciji šola pridobi iz centralne evidence učencev (CEUVIZ).

ČE OBROKA ZARADI ODSOTNOSTI OTROKA NE ODJAVITE PRAVOČASNO, ZANJ PLAČATE POLNO CENO.

Za kakršnakoli dodatna vprašanja ali morebitne nejasnosti se obrnite na pedagoginjo Nino Krajcer (02 22 83 445 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.).

Stran uporablja piškotke
Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke