V letošnjame šolskem letu lahko učenci uveljavljajo subvencijo malice in kosila iz državnega proračuna. Šola upošteva višino subvencije pri plačilu malice in kosila na osnovi podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v odločbi o otroškem dodatku.

Subvencija malice

Pravica do subvencije malice za učence pripada tistim učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji, ne presega 652,12 eura.

Subvencija kosila
 

Pravica do subvencije kosila za učence pripada tistim učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 516,76 eura.

Oddaja vloge za uveljavljanje subvencije malice in kosila

Vloge za uveljavljanje subvencije malice in kosila na centru za socialno delo ni potrebno oddajati, saj se upošteva uvrstitev v dohodkovni razred na osnovni podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku. Vloga za subvencijo na centru za socialno delo se odda samo v primeru, če družina učenca ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku.

Stran uporablja piškotke
Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke