V letošnjame šolskem letu lahko učenci uveljavljajo subvencijo malice in kosila iz državnega proračuna. Šola upošteva višino subvencije pri plačilu malice in kosila na osnovi podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v odločbi o otroškem dodatku.

Subvencija malice

Učencem, ki se redno izobražujejo in so prijavljeni na malico, pripada subvencija v višini cene malice, če povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 591,22 evrov.

Subvencija kosila
 
Učencem, ki se redno izobražujejo in so prijavljeni na kosilo, pripada subvencija v višini cene kosila, če povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 401,58 evra.

Oddaja vloge za uveljavljanje subvencije malice in kosila

Vloge za uveljavljanje subvencije malice in kosila na centru za socialno delo ni potrebno oddajati, saj se upošteva uvrstitev v dohodkovni razred na osnovni podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku. Vloga za subvencijo na centru za socialno delo se odda samo v primeru, če družina učenca ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku.

Stran uporablja piškotke
Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke