V šolski knjižnici imamo preko 10.000 knjig za učence in učitelje. Naročeni smo tudi na revije in časopise, ki jih lahko učenci v času izposoje berejo v knjižnici. 

DELOVNI ČAS

Učenci si knjige lahko izposojajo od ponedeljka do petka med 8.00 in 13:45, glede na urnik izposoje, določen za vsak oddelek posebej, ki se nahaja na vratih knjižnice. 

IZPOSOJA

Rok izposoje knjižnega gradiva je dva tedna.

Možne so tudi rezervacije.

Učenec si lahko naenkrat izposodi največ tri knjige za 14 dni.

Pred pretekom roka izposoje si učenci lahko podaljšajo rok izposoje še za dva tedna, če gradivo ni rezervirano.

Knjigam, ki jih morajo učenci prebrati za domače branje, ni mogoče podaljšati roka izposoje. S tem želimo omogočiti, da si večina učencev te knjige lahko izposodi v šolski knjižnici. 

DOLŽNOSTI UČENCEV

Učenci se ravnajo po knjižničnem redu in po navodilih knjižničarke.

Kdor  prekorači rok izposoje, si toliko dni, kolikor zamuja, ne more izposoditi novega gradiva.

Izgubljeno ali poškodovano knjigo učenci nadomestijo z enakovredno po dogovoru z knjižničarko. 

 

Pričakuje vas knjižničarka Doris Brunec.

Stran uporablja piškotke
Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke