196 1963193 pdf icon icon pdf download.pngPublikacija OPB 2022/2023

SPOŠTOVANI STARŠI IN UČENCI!

Pred nami je novo šolsko leto. Čaka nas veliko zanimivih skupnih korakov in novih spoznanj. V brošuri Vam zato ponujamo nekaj podatkov o podaljšanem bivanju, ki bodo Vam, Vašemu otroku in nam, učiteljem, v pomoč.

Otroci so bistri, odprti in radovedni, zato učitelji vedno znova iščemo spodbude, nove predloge in zamisli, kako dan narediti vesel, radosten in zanimiv. Našim učenjakom nudimo možnost, da pridobijo nove spretnosti, izkušnje in znanja.

Želimo si dobrega sodelovanja z Vami in obilo pozitive na poti odkrivanja in spoznavanja.

Vodji aktiva OPB: Almira Pavlič in Marjana Lorberk

 

AKTIV UČITELJEV OPB

SKUPINA 11 (1. a): Almira Pavlič, Blažka Miklič

SKUPINA 12 (1. b): Jožica Cehner, Blažka Miklič

SKUPINA 21 (2. a, 3. a): Simona Zupan, Nina Volčanjk, Raisa Kladnik

SKUPINA 22 (2.b, 3. a): Santina Najdič

SKUPINA 31 (3.b, 3. b): Marjana Lorberk

SKUPINA 41 (4. a): Jasna Škerget, Vesna Masten Gubeljak, Ella Aria Kumar

SKUPINA 42 (4. b, 5. b): Karmen Kokot

SKUPINA 43 (4. c, 5. b): Marina Grušovnik

SKUPINA 51 (5. a, b): Andreja Stumpf Mežnarič, Raisa Kladnik, Ella Aria Kumar, Mojca Štefančič 

 

DEJAVNOSTI PODALJŠANEGA BIVANJA

Podaljšano bivanje je namenjeno učencem od 1. do 5. razreda. Učenci v tem času sproščeno preživljajo svoj prosti čas, razvijajo razne spretnosti, obiskujejo interesne dejavnosti ter opravljajo domače naloge in se samostojno učijo.

Učencem želimo v tem času omogočiti kakovostno preživljanje prostega časa. Podaljšano bivanje poteka od ponedeljka do petka, od zaključka pouka do 16.30.

 

PEDAGOŠKO DELO

V času podaljšanega bivanja se izvaja pedagoško delo, zato starše prosimo, da otroke v tem času počakajo pred šolo.

 

KAJ SE PRI NAS DOGAJA?

Prehrana

Učenci, ki so vključeni v podaljšano bivanje, imajo v šoli organizirano kosilo in popoldansko malico. Navajajo se na kulturen način prehranjevanja.

Samostojno učenje

Učenci samostojno načrtujejo svoje delo, opravljajo domačo nalogo, se učijo sodelovanja in razvijajo svoje sposobnosti za delo v skupini. Pri tej dejavnosti povezujejo, utrjujejo in poglabljajo znanje, ki so ga pridobili pri pouku. Čas, ki je v podaljšanem bivanju namenjen učenju, ne more v celoti nadomestiti domačega dela.

Ustvarjalno preživljanje prostega časa

V tem času učenci pod učiteljevim vodstvom urijo ročne spretnosti, izdelujejo različne izdelke, pojejo, plešejo, dramatizirajo, telovadijo, rišejo, berejo, pišejo ter na različne načine preživljajo svoj prosti čas.

Sprostitvene dejavnosti

Učenci se pri sprostitvenih dejavnostih sprostijo, pogovorijo o svojem dnevu, rišejo in barvajo po lastni izbiri. Igrajo se razne sprostitvene, družabne, gibalne ali socialne igre, si ogledajo risane in dokumentarne filme ter na sproščen način preživijo svoj čas.

PRAVILA PODALJŠANEGA BIVANJA

  • Kosila po potrebi odjavite vsak dan do 8. ure zjutraj preko šolske spletne strani ali po telefonu.
  • Učenci lahko samostojno ali v spremstvu drugih oseb odhajajo le s pisnim potrdilom staršev.
  • Prosimo, da učenca ob prevzemu počakate pred šolo. V primeru, da skupine ni v razredu se nahajajo na šolskem dvorišču ali v parku.
  • Za igrače ali druge predmete, ki jih učenec prinese v šolo, odgovarja učenec sam, zato odsvetujemo prinašanje vrednejših predmetov.
Stran uporablja piškotke
Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke