sklad logo
Informativni letak 2022/2023

Šolski sklad OŠ Bojana Ilicha je bil ustanovljen v šolskem letu 2012/13.

Osrednji namen sklada ostaja pridobivanje finančnih  sredstev predvsem za pomoč socialno šibkim učencem (šolske malice, šolska kosila, šola v naravi, končna ekskurzija, šolski pripomočki ipd.). Preostala sredstva namenjamo pomoči za nadarjene učence in financiranje dejavnosti, ki niso sestavni del izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev (izleti, taborjenje, obisk kulturnih predstav ...), nakup nadstandardne opreme (didaktična sredstva in pripomočki, različna igrala, avdio-video oprema, omarice za učence predmetne stopnje), zviševanje standarda pouka in podobno (predavanja zunanjih predavateljev, strokovnjakov iz prakse ipd.).

V šolskem letu 2021/2022 smo z Vašo pomočjo:

 • namestili garderobne omarice za učence 5. razredov,
 • uvedli OŠBI-jevo promocijsko kolekcijo (majice, skodelice z logotipom šole),
 • nabavili material za modelarstvo in 3D tiskalnik za potrebe dela pri modelarskem krožku in tehničnem pouku,
 • opremili specialno-pedagoške kabinete s štirimi kinestetičnimi mizami, štirimi stolčki za aktivno učenje/izboljšanje ravnotežja, lutko in karticami za motoriko govoril ter specializiranim e-bralnikom za učence s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami.

V tekočem šol. letu želimo sredstva šolskega sklada mdr. nameniti za: 

 • nakup peči za žganje gline za potrebe dela pri likovnem pouku,
 • dokup tabličnih računalnikov »za v vsak razred«,
 • nabavo didaktičnih iger in športnih rekvizitov za oddelek podaljšanega bivanja,
 • organizacijo preventivnih delavnic za učence (»NE nasilju in drogam, DA prijateljstvu in pozitivnim vzornikom, superterapijice »Pogumno o otroštvu«) ...

Možnosti Vašega doprinosa:

 • akcija »OŠBI-jeva SRČNOST« (nekdaj »Plačam kosilo več«), dostopen tukaj,
 • praznični bazar s srečelovom,
 • prostovoljni prispevki posameznikov,
 • donacije podjetij,
 • priložnostne akcije na ravni šole (v okviru OŠBI-jevega dneva, prodaja slikanic ipd.).
 • *NOVOST 2022/2023* Namenitev dela dohodnine (0,3 %) za sklad:  Zahtevek (za natis dostopen tukaj) dopolnite z vašimi podatki in ga oddate v tajništvo (na finančni urad Maribor bo obrazec poštno posredovan s strani šole), ali namenitev opravite spletno preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki oz. izpolnjen obrazec osebno/poštno na finančni urad (Titova cesta 10) dostavite sami.

Sredstva lahko kadarkoli nakažete na TRR OŠ Bojana Ilicha, Mladinska 13, Maribor, SI56 0127 0603 0667 167 (sklicna številka: SI00 29900, namen »za Šolski sklad«).

Za pomoč in nakazana sredstva se vam že vnaprej iskreno lepo zahvaljujemo.

Člani upravnega odbora:
Predstavnice sveta staršev: Alenka Brlogar, Petra Predan (predsednica), Jasmina Šetinc Šebek, Žana Vlaisavljević (namestnica).
Predstavnice šole: Astrid Videc, Nina Krajcer in Dominika Skoberne.

Pravila šolskega sklada (*v prenovi, predvidena objava tekom šol. leta 22/23).

Stran uporablja piškotke
Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke