Gibalnica je ciljno opremljen prostor za izvajanje inovativnih učnih pristopov, ki ob didaktičnih pripomočkih ponuja dodatno opremo, namenjeno gibanju v smislu učnih, specialno-pedagoških, športnih, in interesnih dejavnosti.

Gibanje je po mnenju športnih strokovnjakov v današnjih časih velikokrat zanemarjeno kar je pogosto razlog, da imajo otroki težave z osnovnimi gibalnimi sposobnostmi.


Gibalnica pripomore k temu, da je delo z učenci kvalitetnejše in bolj zanimivo. Otroci lahko v njej sproščajo svojo energijo, izražajo svojo kreativnost, razvijajo koordinacijo, ravnotežje in motoriko skozi igro in šport ter ostale veščine, ki so pomembne za njihov razvoj. Gibalnica je izjemnega pomena tudi za učence z učnimi težavami in s posebnimi potrebami.

Cilji dejavnosti v gibalnici 

  • spodbujanje gibalnega, telesnega in duševnega razvoja,
  • spodbujanje in razvijanje psihomotoričnega razvoja,
  • zmanjševanje hiperaktivnosti, obvladovanje impulzivnosti, agresivnosti,
  • zmanjševanje vedenjskih in čustvenih težav,
  • razvijanje senzorične integracije,
  • sproščanje, umirjanje,
  • spodbujanje samozavesti.

Gibalnica zagotovo prispeva k večji kvaliteti vzgojno-izobraževalnega dela in predstavlja dodano vrednost pouka na šoli.

Učitelja športa

photo 1 photo 2 photo 3 photo 4 photo 5
 photo 1  photo 2  photo 3  photo 4  photo 5
 photo 1  photo 2  photo 3  photo 4  photo 5
 photo 1  photo 2  photo 3  photo 4  photo 5
 photo 1  photo 2  photo 3    

 

Stran uporablja piškotke
Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke