VPIS V SŠ - merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve

bnUčenci, ki bodo letos zaključili deveti razred in se bodo prijavili na srednje šole, ki bodo omejile vpis, bodo za sprejem v 1. letnik potrebovali TOČKE. Pridobili jih bodo z doseženim učnim uspehom v  7., 8. in  9. razredu. Z učnim uspehom lahko pridobijo največ 175 točk. 

Štejejo zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole. 

Če se v 1. oziroma 2. krogu izbirnega postopka na posamezni srednji šoli na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk, ki so jih pridobili z učnim uspehom, se izbira med njimi namesto uporabe točk, doseženih na nacionalnem preizkusu znanja /NPZ/, opravi na podlagi seštevka točk, pridobljenih iz zaključenih ocen 7., 8. in 9. razreda osnovne šole, pri predmetih slovenščina, matematika in prvi tuj jezik.

 Povzeto iz okrožnice MIZŠ, 16. 3. 2021

Mentorica KO: Cvetka ž. Stres

Pin It

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. Podrobne informacije..