fizikalno kemijskoOb tem vprašanju se običajno pri učencih in dijakih pojavijo naslednje dileme: fizikalne ali kemijske LASTNOSTI snovi, fizikalne ali kemijske SPREMEMBE snovi, fizikalne veličine itd.

Zaradi različnih dejavnikov okolja se snovi v naravi spreminjajo. Na snovi delujejo dejavniki, kot so tlak, sprememba temperature in svetloba. Snovi se na te vplive različno odzovejo, lahko pa tudi vplivajo druga na drugo in med seboj reagirajo.

Ni nujno, da učitelji pri pouku fizike izvajajo le fizikalne eksperimente, prav tako pa učitelji pri kemiji ne izvajajo izključno kemijskih eksperimentov. Fizika in kemija sta zelo povezani. To sta poskušali učiteljici fizike in kemije v bolnišnični šoli tudi pokazati učencem in dijakom v okviru naravoslovnega dne.

Najprej se je bilo treba spomniti, kaj proučujeta fizika in kemija, nato je bilo potrebno opredeliti in našteti nekaj fizikalnih in kemijskih lastnosti snovi. V ta namen so mladostniki sami eksperimentirali. V škatlicah so bili zaprti različni predmeti. Cilj eksperimenta je bil ugotoviti, kaj je v škatlici. S tresenjem, obračanjem in poslušanjem so poskušali ugotoviti nekaj lastnosti snovi, iz katerih so narejeni ti predmeti.

Ob naslednjih dveh eksperimentih (izvajala jih je učiteljica fizike) so opredelili, kdaj gre za fizikalne in kdaj za kemijske spremembe snovi.

Pod vodstvom učiteljice kemije so mladostniki pobliže spoznali osmozo (je posebna oblika difuzije - prehajanja topila preko polprepustne membrane, ki loči dve raztopini z različno koncentracijo). Dijakinja je zapisala: »Proces osmoze smo dokazali s poskusom s krompirjem, kuhanim in surovim. V vdolbinici obeh smo dali sol. Ob poskusu smo sklepali, da ima surov krompir žive celice, skozi katere gre voda. Na notranji strani je višja koncentracija soli kot na zunanji. Molekule vode težijo k temu, da izenačijo koncentracijo raztopine obeh strani. Pri kuhanem krompirju te celice niso več žive, zato voda ne more prosto prehajati skozi …«

Izvajali so še več eksperimentov, npr. dokaz, da ogljikov dioksid ni vedno gasilec požarov …

Ta naravoslovni dan se je učencem in dijakom zdel zelo zanimiv, poučen, razgiban … Popolna popestritev bolnišničnega vsakdanjika.

Dragica Brilej, Vesna Masten Gubeljak

Stran uporablja piškotke
Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke