SUBVENCIJE in DRUGA DENARNA POMOČ

Starši lahko na šoli uveljavljate dve vrsti subvencij:

  • subvencija šole v naravi in
  • subvencija šolske prehrane.

Subvencije urejate pri pedagoginjah Mateji Jeznik ter Nini Krajcer.

(tel: 02/22-83-445, e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.).

1. SUBVENCIONIRANJE ŠOLE V NARAVI

Subvencioniranje šole v naravi je namenjeno učencem oz. staršem, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevka za šolo v naravi.

Za subvencijo zaprosite starši oz. zakoniti skrbniki tako, da izpolnite vlogo in jo skupaj z dokazili oddate v šolski svetovalni službi še pred pričetkom izvedbe šole v naravi.

Šola pri dodelitvi sredstev za subvencioniranje šole v naravi upošteva  »Kriterije za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi«. Višina subvencije je odvisna od števila prejetih vlog in višine razpoložljivih sredstev namenjenih subvencioniranju šole v naravi (MŠŠ, Mestna občina Maribor, donacije, ...).

O upravičenosti učenca do subvencije in višini subvencije šole v naravi odloči ravnatelj na podlagi pisnega mnenja šolske svetovalne službe. O odločitvi šola starše pisno obvesti. Na odločitev je možna pisna pritožba v roku 8 (osem) dni po prejemu odločbe.

Povezave:

Vloga za subvencioniranje šole v naravi.docx

Kriteriji za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi

2. SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE

V šolskem letu 2016/17 lahko učenci uveljavljajo subvencijo malice in kosila iz državnega proračuna.

Subvencija malice

Subvencija malice oz. brezplačna malica pripada tistim učencem, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. Subvencija pripada v višini cene malice.

Subvencija kosila

Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 88/16) s 1. februarjem 2017 širi krog upravičenih učencev do brezplačnega kosila. Do subvencije v višini cene kosila bodo v prihodnje tako upravičeni vsi na kosilo prijavljeni učenci, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.

Podatke o subvenciji za na kosilo prijavljene učence bomo po ustaljenem postopku pridobili iz centralne evidence učnencev (CEUVIZ).

Staršem učencev, ki so na podlagi izdanega sklepa trenutno upravičeni do subvencije kosila v višini 40 % ali 70 % cene kosila, bomo pri izdaji položnic avtomatično upoštevali novo, 100 % višino subvencije.

Pomembno! Če kosila zaradi odsotnosti otroka ne odjavite pravočasno, zanj plačate polno ceno.

Za kakršnakoli dodatna vprašanja ali morebitne nejasnosti sva vam na voljo pedagoginji Mateja Jeznik ter Nina Krajcer.

(tel. št. 02 22 83 445, e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.)

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. Podrobne informacije..