ODDELEK PODALJŠANEGA BIVANJA

Spoštovani starši in učenci!

Pred nami je novo šolsko leto. Čaka nas veliko zanimivih skupnih korakov in novih spoznanj. V brošuri Vam zato ponujamo nekaj podatkov o podaljšanem bivanju, ki bodo Vam, Vašemu otroku in nam, učiteljem, v pomoč.
Otroci so bistri, odprti in radovedni, zato učitelji vedno znova iščemo spodbude, nove predloge in zamisli, kako dan narediti vesel, radosten in zanimiv. Našim učenjakom nudimo možnost, da pridobijo nove spretnosti, izkušnje in znanja.
Želimo si dobrega sodelovanja z Vami in obilo pozitive na poti odkrivanja in spoznavanja.

Vodja aktiva OPB: Marjan Šenet
Ravnateljica: Astrid Videc

Aktiv učiteljev OPB

1. SKUPINA 11 (1. a) Almira Pavlič
2. SKUPINA 12 (1. b) Jožica Cehner
3. SKUPINA 21 (2. c in ½ 2. b) Dragana Vasić
4. SKUPINA 22 (2. a in ½ 2. b): Nina Volčanjk
5. SKUPINA 31 (3. a) Dominika Podvratnik
6. SKUPINA 32 (3. b) Irena K. Korelc
7. SKUPINA 41 (4.b—lanski razp.) Marjan Šenet
8. SKUPINA 42 (4.a—lanski razp.) Vesna Masten Gubeljak
9. SKUPINA 51 (5. a in ½ 5. b) Sandra Čižič
10. SKUPINA 52 (5. c in ½ 5. b) Andreja Stumpf

Dejavnosti podaljšanega bivanja
Podaljšano bivanje je namenjeno učencem od 1. do 5. razreda. Učenci v tem času sproščeno preživljajo svoj prosti čas, razvijajo razne spretnosti, obiskujejo interesne dejavnosti ter opravljajo domače naloge in se samostojno učijo.
Učencem želimo v tem času omogočiti kakovostno preživljanje prostega časa.
Podaljšano bivanje poteka od ponedeljka do petka od zaključka pouka do 16.20.

Pedagoško delo
V času podaljšanega bivanja se izvaja pedagoško delo, zato starše prosimo, da otroke v tem času počakajo v avli ter spoštujejo črto samostojnosti.
Po otroke bo v razred prišel dežurni učenec.

Kaj se pri nas dogaja?

Prehrana
Učenci, ki so vključeni v podaljšano bivanje, imajo v šoli organizirano kosilo in popoldansko malico. Navajajo se na kulturno prehranjevanje, razvijajo odnos do hrane ter se učijo primernega vedenja pri jedi.

Samostojno učenje
Učenci samostojno načrtujejo svoje delo, opravljajo domačo nalogo, se učijo sodelovanja in razvijajo svoje sposobnosti za delo v skupini. Pri tej dejavnosti povezujejo, utrjujejo in poglabljajo znanje, ki so ga pridobili pri pouku.
Čas, ki je v podaljšanem bivanju namenjen učenju, ne more v celoti nadomestiti domačega dela.

Ustvarjalno preživljanje prostega časa
V tem času učenci pod učiteljevim vodstvom urijo ročne spretnosti, izdelujejo različne izdelke, pojejo, plešejo, dramatizirajo, telovadijo, rišejo, berejo, pišejo ter na različne načine preživljajo svoj prosti čas.

Sprostitvene dejavnosti
Učenci se pri sprostitvenih dejavnostih sprostijo, pogovorijo o svojem dnevu, rišejo in barvajo po lastni izbiri. Igrajo se razne sprostitvene, družabne, gibalne ali socialne igre, si ogledajo risane in dokumentarne filme ter na sproščen način preživijo svoj čas.

Pravila podaljšanega bivanja

  • Kosila po potrebi odjavite vsak dan do 8.30 zjutraj preko šolske spletne strani ali po telefonu.
  • Učenci lahko samostojno ali v spremstvu drugih oseb odhajajo le s pisnim potrdilom staršev.
  • Prosimo, da učenca ob prevzemu počakate v avli. V primeru, da skupine ni v razredu, se obrnite na dežurnega učenca.
  • Za igrače ali druge predmete, ki jih učenec prinese v šolo, odgovarja učenec sam, zato odsvetujemo prinašanje vrednejših predmetov.

Podkategorije

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. Podrobne informacije..